Zorlandığınız Fonksiyon Türünden Soruları İçin Bir Çözüm Yolu

Soru : f(x) = 3x + 5 ise  f(2x) in  f(x) türünden değeri nedir?

 

A) 3 f(x) – 2             B) 2 f(x) + 2                           C) 3f(x) – 1

 

D) f(x) + 4                E) 2f(x) – 5

 

ÇÖZÜM : Bu sorulardan bazısı çok işlem gerektiriyor. Bu tip soruların çözümünü sayısal olarak şöyle yaparız. f(2x) sorulduğu için önce

f(2x) i yazarız.

 

f(2x) = 3.2x + 5 = 6x + 5 olur. Şimdi x yerine herhangi bir sayı alıp hem f(x) de hem de f(2x) de yerine yazalım.

 

x = 1 olsun. f(x) = 3.1 + 5 = 8

                 f(2x) = 6x + 5 = 6.1 + 5 = 11 olur.

 

Şimdi seçeneklerde  f(x) = 8 koyunca 11 veren doğru seçenek olur.

 

A)   3 f(x) – 2 = 3.8 – 2 = 22   

B)   2 f(x) + 2 = 2.8 + 2 = 18  

C) 3f(x) – 1 = 3.8 – 1 = 23

C)  f(x) + 4 = 8 + 4 = 12             

E) 2f(x) – 5 = 2.8 – 5 = 11 doğru seçenektir.

 

 

2.   ÖYS 1990  f(x) = 23x – 1 olduğuna göre f(2x) in f(x) cinsinden değeri 

                          nedir?

 

 

A) 3f(x)           B) 3.[f(x)]2                     C) 2f(x)        D) 2.[f(x)]2     E) 2.[f(x)]3 

 

ÇÖZÜM : Bu sorunun çözümünü sayısal olarak şöyle yaparız. f(2x) sorulduğu için önce f(2x) i yazarız.

 

f(2x) = 23.2x – 1 = 26x – 1    olur. Şimdi x yerine herhangi bir sayı alıp hem f(x) de hem de f(2x) de yerine yazalım.

 

x = 1 olsun. f(x) =  23.1 – 1 = 4

                  f(2x) =  26.1 – 1 = 25 = 32 olur.

 

Şimdi seçeneklerde  f(x) = 4 koyunca  32 veren doğru seçenek olur.

 

A)   3f(x) = 3.4 = 12

B)   3.[f(x)]2  = 3.42 = 48             

C)  2f(x) = 2.4 = 8     

D) 2.[f(x)]2 = 2.42 = 32 doğru seçenektir.

E) 2.[f(x)]3 = 2.43 = 128

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !